ODRŽAN EUROGEOGRAPHICS WEBINAR NA TEMU „NACIONALNI PORTALI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA ZA ŠIROKU UPOTREBU“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN EUROGEOGRAPHICS WEBINAR NA TEMU „NACIONALNI PORTALI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA ZA ŠIROKU UPOTREBU“

31.03.2022 22:09

Dana 31. marta održan je webinar na temu „Nacionalni portali infrastrukture prostornih podataka za široku upotrebu“ organizovan od strane EuroGeographics-a. Webinar je održan u sklopu serije webinara s ciljem povezivanja članova EuroGeographics organizacije, razmjene znanja i novih prilika u obrazovanju i svakodnevnom radu.

Gospodin Jasmin Ćatić je održao prezentaciju ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i predstavio osnovne informacije o projektu infrastrukture prostornih podataka FBiH (IPP FBiH), tehnički i zakonski okvir IPP i Geoportal IPP sa pratećim komponentama. Predstavljene su i glavne aktivnosti u prošloj i tekućoj godini iz oblasti IPP, kao i budući rad na ovom polju, planirani projekti i aktivnosti.

Održana prezentacija je imala prilično dobar odziv članova uz mnoštvo pitanja i pohvala za dosadašnji rad Federalne geodetske uprave na polju IPP FBiH.

Natrag