ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA

17.12.2021 14:29

Dana 16.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru realizacije plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) održan je „Dan otvorenih vrata“.

Cilj ovog događaja je bio približiti građanima aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje i upoznati ih sa značajem registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika nekretnina da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te sa važnošću vođenja ažurnih vlasničkih evidencija.

Tom su prilikom građani razgovarali su sa implementatorima projekta, postavljali upite i iznosili svoje mišljenje o uslugama Projekta registracije nekretnina i aktivnostima usklađivanja podataka. Održana je i online edukacija na temu „Diseminacija rezultata i diskusija o rezultatima anketa o zadovoljstvu korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji BiH“ na kojoj je učestvovalo preko 80 pozvanih učesnika i građani koji su ovom prilikom posjetili prostorije FGU.

Natrag