Održan 10. Internacionalni radni skup na temu „Regional Consulattion on Land Consolidation Legislation“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan 10. Internacionalni radni skup na temu „Regional Consulattion on Land Consolidation Legislation“

22.06.2018 12:38

Pod pokroviteljstvom organizacije „Food and Agriculture Organization of the United Nations“ (FAO) u Skoplju je od 18. do 21. juna 2018. održan 10. Internacionalni radni skup pod nazivom „Regional Consulattion on Land Consolidation Legislation“.

Na skupu su prezentirani rezultati realiziovanih regionalnih projekata te buduće aktivnosti iz oblasti komasacije poljoprivrednog zemljišta.

Na skupu su sudjelovali predstavnici relevantnih institucija zaduženih za komasaciju iz 15 zemalja, a ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sudjelovao gospodin Eldin Đonlagić, pomoćnik direktora u Sektoru za kartografiju, premjer i komasaciju.

Natrag