Odobren Projekat registracije nekretnina - faza II - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Odobren Projekat registracije nekretnina - faza II

09.03.2020 16:45

Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je 05. marta 2020. godine dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina – faza II u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost zajma IBRD iznosi 20 miliona EUR (39,116 miliona KM), od čega će u Federaciji Bosne i Hercegovine biti utrošeno 7,179 EUR (14,041 miliona KM).

Cilj projekta je podržati razvoj održivog sistema registracije nekretnina s harmonizovanim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Odobreni dodatni zajam će omogućiti Bosni i Hercegovini nastavak modernizacije i unapređenje sistema registracije nekretnina. Projekat se sastoji od tri komponente.

U okviru Komponente A - Izrada podataka za registraciju nekretnina će biti pružena podrška usaglašavanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka o nekretninama i pravima na nekretninama, uključujući mapiranje ranjivih skupina, socijalni monitoring i kampanje informiranja javnosti za podršku registracije prava na nekretninama, kao i izradu baze podataka katastra nekretnina. Usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i uspostava zemljišne knjige na podacima novog premjera će biti urađeno za dodatnih 100 katastarskih općina Federacije BiH.

U okviru Komponente B - Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina će se nastaviti aktivnosti na poboljšanju radnih uslova i infrastrukture u katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima putem renoviranja i modernizacije ureda, razvoja i implementacije strategije i sistema informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT), uključujući strukturu za strateško upravljanje IKT-om.

U okviru Komponente C- Razvoj politika i institucionalni razvoj i upravljanje Projektom će biti pružena podrška razvoju politika i institucionalnom razvoju, održivosti i upravljanju registrima nekretnina te podrška upravljanju i praćenju projekta putem pružanja tehničke pomoći u vidu obuke.

Natrag