Nastavljena obuka korisnika registra cijena nekretnina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nastavljena obuka korisnika registra cijena nekretnina

25.07.2017 08:24

Tokom jula održane su obuke korisnika registra cijena nekretnina, i to 18. 7. 2017. godine u Općini Lukavac i 21. 7. 2017. godine u Gradu Mostaru. Obukama su prisustvovali predstavnici Općine, odnosno Grada, članovi Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina te predstavnici Porezne uprave Federacije BiH. Nakon predstavljanja aplikacije, na sastancima su dogovorene i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju početak uspostavljanja registra cijena. U skladu s planom implementacije za 2017. godinu, predviđeno je uključiti 25 općina/gradova, a s obzirom na to da je interes općina/gradova velik, planirane su i pripremne radnje za uključivanje u implementaciju registra cijena nekretnina i preostalih općina u FBiH.

Natrag