Nastavak pripreme za pilot-projekte i planiranje budućih aktivnosti za razvoj digitalnog arhiva - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nastavak pripreme za pilot-projekte i planiranje budućih aktivnosti za razvoj digitalnog arhiva

21.10.2015 15:06

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 19. do 22. 10. 2015. godine u Laktašima je održana radionica u cilju priprema za početak izvođenja pilot-projekta za izradu digitalnog arhiva.
Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäterieta gđa Kristina Bwire Lund i gosp. Torbjörn Porsander.

Glavna tema radionice je bila nastavak pripreme pilot-projekata (općina Gradačac i područna jedinica Laktaši) i definiranje poslovnih procesa i zahtjeva. U okviru ove radionice radna grupa je posjetila područnu jedinicu Laktaši kako bi na licu mjesta imala uvid u svu dokumentaciju vezanu za zemljišnu knjigu i katastar. Cilj radionice je bio:

  • određivanje poslovnih procesa digitalnog arhiva i objašnjavanje koraka na detaljan način, s rasporedom uloga, odgovornosti i sredstava potrebnih za izvršavanje
  • planiranje pilot-projekata (obim dokumentacije, ured, ljudski resursi)
  • analiza izvršenih radova u općini Gradačac i područnoj jedinici Laktaši u skladu s preporukama s prethodne radionice
  • izrada plana rada za 2016. godinu.

Očekivani rezultat radionice je bio jasna slika trenutnog stanja i izrada preciznih planova za predstojeće aktivnosti u okviru pilot-projekata u područnoj jedinici Laktaši i općini Gradačac.

Natrag