Najava V. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Najava V. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini

17.07.2023 14:58

   

Natrag