NAJAVA REDOVNE SKUPŠTINE EUROGEOGRAPHICSA U SARAJEVU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NAJAVA REDOVNE SKUPŠTINE EUROGEOGRAPHICSA U SARAJEVU

25.04.2022 14:32

Redovna godišnja Generalna skupština Eurogeographicsa će se održati u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu od 15. do 17.5.2022. godine. Ovogodišnji domaćin skupštine je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove a skupština je prilika za okupljanje rukovodilaca (direktora) svih Evropskih geodetskih uprava, njihove bliske saradnike kao i važne stručnjake iz oblasti upravljanja prostornim informacijama.

Organizacija i domaćinstvo Generalne skupštine EuroGeographics-a je dodijeljeno Bosni i Hercegovini na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove koja je dugogodišnja punopravna članica EuroGeographics-a, a tokom uvodne sesije otvaranja Generalne skupštine predviđeno je obraćanje većeg broja domaćih zvaničnika, međunarodnih stručnjaka te samog rukovodstva udruženja.

EuroGeographics je jedinstveno udruženje (mreža) ravnopravnih organizacija javnog sektora (Evropske geodetske uprave nadležne za katastar i mapiranje) aktivnih u upravljanju geoprostornim informacijama iz cijele Evrope. Omogućava razmjenu iskustava, najbolje prakse i naučene lekcije u predmetnim poljima djelovanja. Udruženje osigurava mrežu saradnje u kojoj se individualni stavovi pojačavaju kao kolektivni glas u međunarodnom okruženju kako bi se poboljšalo razumijevanje važnosti i potencijala podataka svih članova i uloge naših članova.

EuroGeographics pruža mrežu koja omogućava konstruktivan, kolaborativni dijalog između svojih članova, te između članova i zainteresovanih međunarodnih dionika, kako bi se prebrodile tehničke i institucionalne prepreke koje sprečavaju široku upotrebu javnih, autoritativnih geoprostornih podataka. Snaga EuroGeographics-a leži u velikom članstvu a udruženje predstavlja oko 90% zvaničnih tijela odgovornih za geodetske, topografske, katastarske poslove i registraciju zemljišta u široj geografskoj Evropi. Trenutno okuplja 66 katastarskih i kartografskih agencija iz 44 države. Stoga, uloga EuroGeographics-a je i da pomogne u ostvarivanju programa politike EU kako svojim članicama, tako i Evropskim sudionicima.

Natrag