Najava nadzorne misije Svjetske Banke - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Najava nadzorne misije Svjetske Banke

07.10.2020 13:02

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od 6.-15. 10.2020. godine a sve u svrhu procjene napretka realizacije Projekta registracije nekretnina. Uslijed pandemije Covid-19 oboljenja i stalnih ograničenja putovanja i kontinuiranih mjera socijalne distance sastanci će biti održani putem online platformi za komunikaciju.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske će predstaviti dosadašnje aktivnosti implementirane u okviru tekućeg projekta a razgovarati će se i o uticaju pandemije Covid-19 na provedbu projektnih aktivnosti.

Tokom nadzorne misije će biti predstavljene aktivnosti i opseg zadataka u sklopu novog projektnog perioda za koje je osigurano dodatno finansiranje, a za koji se očekuje efektivnost i početak implementacije nakon sprovođenja domaćih procedura odobravanja od strane nadležnih institucija.

Natrag