Najava misije Svjetske Banke - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Najava misije Svjetske Banke

21.03.2022 10:37

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od 04.-08.04.2022. godine a sve u svrhu procjene napretka realizacije Projekta registracije nekretnina – Dodatno finansiranje.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS će predstaviti dosadašnje aktivnosti implementirane u okviru tekućeg projekta a razgovarati će se i o uticaju epidemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti.

Tokom nadzorne misije također će biti predstavljene aktivnosti i mogući obim zadataka u sklopu novog projektnog perioda za koji se očekuje pokretanje pregovora i sprovođenje domaćih procedura odobravanja od strane nadležnih institucija.

Natrag