NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

28.02.2019 10:28

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima tima Svjetske Banke 27. i 28. februara 2019. godine. Nadzornu misiju Svjetske banke na čelu s gosp. Camilleom Bourguignonom je u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove dočekao direktor Uprave gosp. Željko Obradović i rukovodilac Jedinice za provedbu Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH gosp. Nedžad Pašalić, zajedno sa svim uposlenicima Jedinice za implementaciju projekta.

Svrha posjete je pregled provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno razmatranje nadolazećih aktivnosti u nastavku uspješne provedbe Projekta. Tokom dosadašnje realizacije projekta 182 katastarske općine su u potpunosti harmonizovane, što je za 10 katastarskih općina više od planiranog. Sačinjena su i tri izvještaja o socijalnom monitoringu, završena sva mapiranja i lokalne kampanje za 255 katastarskih općina.

Dobri rezultati projekta predstavljaju kvalitetnu osnovu za dodatno finansiranje koje je također razmatrano tokom nadzorne misije. Razgovaralo se o ekonomskom opravdanju za dodatno finansiranje, aktivnostima koje će uključivati dodatno finansiranje, prilagodbama u okviru projektnih rezultata, prilagodbama troškova i finansijskom planu, financijskim uslovima za dodatno finansiranje i trajanju dodatnog finansiranja.

Na sastanku je istaknuto da se aktivnosti odvijaju sukladno usvojenim i usaglašenim planovima, te obostrano zadovoljstvo dosadašnjim stepenom realizacije svih aktivnosti Projekta registracije nekretnina.

Natrag