NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

02.11.2018 15:40

Nadzorna misija Svjetske banke zajedno sa timom Organizacija za prehranu i poljoprivredu-FAO je u posjetu Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg u Federaciji Bosne i Hercegovine boravi u razdoblju od 29. oktobra do 6. novembra 2018. godine. Nadzornu misiju Svjetske banke na čelu s gosp. Camilleom Bourguignonom je u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove dočekao rukovodilac Jedinice za provedbu Projekta registracije nekretnina u FBiH gosp. Nedžad Pašalić zajedno sa svim uposlenicima Jedinice za implementaciju projekta.

Svrha posjete je pregled provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno praćenje napretka realizacije i razmatranje nadolazećih aktivnosti u nastavku uspješne provedbe Projekta. Posebnu pozornost u Federaciji Bosne i Hercegovine su obratili na usaglašavanje podataka između katastra i zemljišnih knjiga. Rukovodilac Jedinice za provedbu Projekta registracije nekretnina u FBiH gosp. Nedžad Pašalić je informisao članove misije Svjetske Banke o rezultatima postignutim od prethodne misije u maju. Konstatovano je da je osma faza projekta završena- ukupno 255 katastarskih općina površine 300 000 Ha. Zaključno sa 31. oktobrom 2018. godine uspostava zemljišne knjige za 129 katastarskih općina je završena, a usaglašavanje je u toku za 126 katastarskih općina.

Na sastanku je istaknuto da se sve aktivnosti odvijaju sukladno usvojenim i usaglašenim planovima, te obostrano zadovoljstvo dosadašnjim stepenom realizacije svih aktivnosti Projekta. Predstavljene su i buduće aktivnosti te ciljevi kojima je potrebno težiti u idućem razdoblju.

Natrag