NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE U POSJETI FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

08.05.2018 15:27

Nadzorna misija Svjetske banke zajedno sa timom Organizacija za prehranu i poljoprivredu-FAO je u posjeti Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg u Federaciji Bosne i Hercegovine boravi u razdoblju od 08. do 10. maja 2018. godine. Nadzornu misiju Svjetske banke na čelu s gosp. Camilleom Bourguignonom su u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove dočekali Federalni ministar pravde gosp. Mato Jozić, ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović i rukovodilac Jedinice za provedbu Projekta registracije nekretnina u FBiH gosp. Nedžad Pašalić.

Svrha posjete je pregled provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno praćenje napretka realizacije i razmatranje nadolazećih aktivnosti u nastavku uspješne provedbe Projekta. Posebnu pozornost u Federaciji Bosne i Hercegovine, su obratili na usaglašavanje podataka između katastra i zemljišnih knjiga. Misija se fokusirala i na održavanje i unapređenje zemljišno-knjižnog sistema, odnosno Strategije informacione i komunikacione tehnologije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2028. godina, za koju je raspisan i konkurs. U ovu aktivnost uključeni su i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalno ministarstvo pravde. Misija je također nastavila sa praćenjem socijalnog uticaja kroz projekat harmonizacije.

Delegacija će u okviru ove misije posjetiti Općinski sud u Travniku, Zemljišnoknjižni ured, u cilju uvida u aktivnosti na terenu na usaglašavanju podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga. Na sastanku u općinskom sudu će sudjelovati i nadležni iz općina Travnik i Busovača. Članovi Nadzorne misije Svjetske banke će do kraja posjete održati više tematskih sastanaka s predstavnicima institucija Federacije BiH i Jedinice za provedbu Projekta registracije nekretnina u FBiH.

Natrag