NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE

04.11.2022 07:43

Predstavnici Svjetske Banke su u okviru nadzorne misije implementacije projekta Registracije nekretnina – Dodatno finansiranje (RERP AF) boravili u Bosni i Hercegovini od 31.10. do 04.11.2022. godine, te održali niz sastanaka sa predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tema nadzorne misije je bilo praćenje realizacije projekta Registracija nekretnina – Dodatno finansiranje u Federaciji Bosne i Hercegovine a konstatirano je da se sve aktivnosti realizuju u skladu s planiranom dinamikom, a istaknuto je zadovoljstvo činjenicom da su za glavne projektne aktivnosti realizirane javne nabavke te da je planirano potpisivanje ugovora za glavne aktivnosti.

Tokom provedbe Projekta je zahvaljujući aktivnostima na sistematskom usaglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra došlo do značajnog porasta broja zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru. Trenutno je 57,9% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novom katastarskom premjeru. Ukupno je 1.433.922 vlasnika i suvlasnika do sada uknjižilo svoje nekretnine i zaštitilo svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede.

Istaknuto je opće zadovoljstvo postignutim rezultatima i data podrška predstavnicima Federalne geodetske uprave u daljnjoj realizaciji strateških ciljeva od kojih su usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i dorada informacionih sistema prepoznate kao prioritetne aktivnosti.

Natrag