NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NADZORNA MISIJA SVJETSKE BANKE

19.10.2020 10:59

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su prošle sedmice održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne misije Svjetske Banke, a 14.oktobra je održan i završni sastanak. Tema i ove nadzorne misije je bilo praćenje realizacije projekta Registracija nekretnina u Bosni i Hercegovini a konstatovano je da se sve aktivnosti realizuju u skladu sa planiranom dinamikom te da su sva četiri razvojna cilja realizovana. Projekt se završava sa 31. decembrom tekuće godine.

Tokom provedbe Projekta je zahvaljujući aktivnostima na sistematskom usaglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra došlo do značajnog porasta broja zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru. Trenutno je 55,35% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novom katastarskom premjeru u odnosu na 33,3% koliko je taj omjer iznosio na početku provedbe Projekta. Ukupno je 1.024.586 vlasnika i suvlasnika do sada uknjižilo svoje nekretnine i zaštitilo svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede.

Istaknuto je zadovoljstvo postignutim rezultatima i data potpora predstavnicima Federalne geodetske uprave u daljnjoj realizaciji strateških ciljeva od kojih je usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka prepoznato kao prioritetna aktivnost.

U proceduri ratifikacije je i projekat Dodatnog finansiranja projekta Registracije nekretnina čime se nastavljaju već započete aktivnosti u okviru trenutnog projekta.

Natrag