Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, Poziv na učestvovanje u javnoj raspravi - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, Poziv na učestvovanje u javnoj raspravi

22.09.2020 14:30

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao obrađivač izravno podupire i smatra vrlo važnim doprinosom široj javnoj raspravi kao sastavnom dijelu u procesu pripreme prijedloga toga Zakona.

Druga sesija održat će se na Ilidži, dana 30.09.2020. godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u hotelu Malak Regency, ul.Hrasnička cesta bb., svakako uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka.

Učesnici rasprave biti će predstavnici općina i gradova sa prostora četiri kantona, članovi Saveza općina i gradova Federacije BiH, ali kao obrađivač zakonskog Nacrta, imajući u vidu predmet regulacije i nadležnosti kantona u oblasti prostornog uređenja i gradnje, cijenimo da bi predstavnici nadležnih kantonalnih organa raspravu umnogome obogatili, s čime se Savez općina i gradova Federacije BiH u potpunosti složio.

Stoga Vas pozivamo da na sesiju koja će se u navedenom terminu održati na Ilidži pošaljete po jednog ili dva predstavnika vašeg kantona, koji imaju kompetencije u oblasti nekretnina općenito, a posebno u području građevinskog zemljišta i prostornog uređenja.

Unaprijed zahvaljujemo na vašem odazivu i aktivnom učestvovanju u javnoj raspravi. 

Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu možete preuzeti sa sljedećeg linka:

Natrag