Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, Poziv na učestvovanje u javnoj raspravi - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, Poziv na učestvovanje u javnoj raspravi

09.10.2020 13:16

Savez općina i gradova Federacije BiH organizuje više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao obrađivač izravno podupire i smatra vrlo važnim doprinosom široj javnoj raspravi kao sastavnom dijelu u procesu pripreme prijedloga toga Zakona.

Treća sesija održat će se u Bihaću, dana 14.10.2020. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Bihaća, ul.Bosanska br.4., svakako uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka.

Učesnici rasprave biti će predstavnici općina i gradova sa prostora dva kantona, članovi Saveza općina i gradova Federacije BiH, ali kao obrađivač zakonskog Nacrta, imajući u vidu predmet regulacije i nadležnosti kantona u oblasti prostornog uređenja i gradnje, cijenimo da bi predstavnici nadležnih kantonalnih organa raspravu umnogome obogatili, s čime se Savez općina i gradova Federacije BiH u potpunosti složio.

Stoga Vas pozivamo da na sesiju koja će se u navedenom terminu održati u Bihaću pošaljete do tri predstavnika vašeg kantona, koji imaju kompetencije u oblasti nekretnina općenito, a posebno u području građevinskog zemljišta i prostornog uređenja.

Napominjemo da tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH sa objavom o javnoj raspravi možete pronaći na web-stranici naše Uprave, www.fgu.com.ba

Unaprijed zahvaljujemo na vašem odazivu i aktivnom učestvovanju u javnoj raspravi.  

Natrag