MISIJA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

MISIJA SVJETSKE BANKE

25.10.2021 12:25

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 25.10.2021. godine u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke u okviru vanredne nadzorne misije. Tema nadzorne misije je bilo razmatranje mogućnosti vremenskog produženja realizacije Dodatnog finansiranja za projekat registracije nekretnina koji se trenutno provodi u Bosni i Hercegovini.

U okviru misije je održan i zajednički sastanak predstavnika Svjetske Banke sa predstavnicima Federalnog ministarstva finansija i predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Detaljno su razmatrane okolnosti produženja trajanja projekta nakon 31.07.2022. godine što je trenutni definisani rok završetka projekta. Prethodno su institucije nadležne za implementaciju projekta u Bosni i Hercegovini podnijele zahtjev za dodatnih 24 mjeseca, a zahtjev je zasnovan na potrebi potpune implementacije svih planiranih aktivnosti, zahtjevima zaprimljenim od strane korisnika projekta te kasnim proglašavanjem efektivnosti projekta.

Također je konstatovano da se sve aktivnosti realizuju u skladu sa planiranom dinamikom, a istaknuto je zadovoljstvo činjenicom da su za glavne projektne aktivnosti realizovane javne nabavke u skladu sa usaglašenom planom za 2021. godinu. Istaknuto je opće zadovoljstvo postignutim rezultatima i data potpora predstavnicima Federalne geodetske uprave u daljnjoj realizaciji strateških ciljeva od kojih je usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka prepoznato kao prioritetna aktivnost.

Natrag