Međunarodni simpozij „ Gravitacija, geoid i visinski sistemi“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Međunarodni simpozij „ Gravitacija, geoid i visinski sistemi“

24.09.2018 22:54

U razdoblju od 17. – 21. septembra 2018. godine zaposlenik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Nikola Cvjetković učestvovao je na međunarodnom simpoziju „Gravitacija, geoid i visinski sistemi“ (GGHS-2018) u Kopenhagenu, Kraljevina Danska. Simpozij je organiziran od strane Nacionalnog instituta za prostorno istraživanje i svemirsku tehnologiju (DTU Space) Tehničkog sveučilišta Danske. Cilj simpozija bio je okupiti stručnjake iz oblasti geodezije, geofizike i svemirskih istraživanja koji se bave opažanjem i modeliranjem gravitacijskog polja Zemlje, visinskim sistemima, gravimetrijskim mrežama i modeliranjem klimatoloških i hidroloških modela. Simpozij je organizovan kroz sedam glavnih sesija:

•             Trenutne i buduće satelitske misije opažanja gravitacijskog polja Zemlje,

•             Modeliranje globalnog gravitacijskog polja,

•             Modeliranje lokalnog/regionalnog gravitacijskog polja,

•             Apsolutna, relativna i zrakoplovna gravimetrija – opažanja i metode,

•             Visinski sistemi i unifikacija vertikalnog datuma,

•             Satelitska altimetrija i aplikacije,

•             Redistribucija Zemljine mase i klimatski relevantni procesi.

Uporedo sa aktivnostima simpozija održan je i zajednički sastanak sa predstavnicima Danske agencije za dijeljenje prostornih podataka i efikasnost (geodetska uprava Kraljevine Danske) i Nacionalnog instituta za prostorno istraživanje na kojem su prezentovane aktivnosti uspostave moderne geodetske infrastrukture i geodetskih datuma a koje provode entitetske geodetske uprave Bosne i Hercegovine. Zaključak sastanka je da uspostava modernih geodetskih datuma predstavlja fundamentalnu osnovu za razvoj Infrastrukture prostornih podataka u BiH, a prezentovana je i dobra volja za obostranu saradnju u budućnosti.

Natrag