Konferencija na temu „Put k ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Konferencija na temu „Put k ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH“

14.12.2017 14:53

Konferencija na temu „Put k ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u BiH“, ujedno i prva konferencija na temu ravnopravnosti žena i muškaraca u rješavanju imovinskopravnih pitanja, održana je 12. decembra 2017. godine u Sarajevu. Organizatori konferencije su CILAP projekt, u saradnji sa švedskom Ambasadom u BiH, te entitetske uprave za geodetske i imovinskopravne poslove – Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, a učestvovali su predstavnici zemljišnih administracija u BiH, međunarodnih finansijskih i razvojnih organizacija i njihovih projektnih timova u BiH, nevladinih organizacija iz oblasti ljudskih prava, institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova te drugih nadležnih institucija.

Konferenciju je otvorio ambasador Kraljevine Švedske NJ. E. Anders Hagelberg, poslavši pozitivne poruke te naglasivši važnost rješavanja ovakvih i sličnih pitanja u sektoru zemljišne administracije. Također je istakao kvalitetnu saradnju s entitetskim geodetskim upravama i pozitivne rezultate dosadašnje implementacije CILAP projekta. Prisutnima je poželjela dobrodošlicu i gđa Bosiljka Predragović, v. d. direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS. Naglasila je da je uloga ovakvih događaja boriti se protiv diskriminatorskih, uvriježenih modela ponašanja te isticati prava žena i ravnopravnost u sektoru zemljišne administracije. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović kazao je kako Uprava realizira niz projekata, među kojima je najistaknutiji usaglašavanje podataka između zemljišnih knjiga i katastra u Federaciji BiH, ali i jačanje svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u registraciji imovine. Istakao je da je procenat učešća žena u registriranom vlasništvu prema kojem su one vlasnice 38,5% a muškarci 61,5%, te da Federacija BiH ima pozitivne zakonske propise koji u procesu uknjižbe vlasništva ne diskriminiraju ni muškarce ni žene.

Prezentaciju na temu „CILAP i ravnopravnost žena i muškaraca“ je održala gđa Jelena Pajić-Baštinac, a u ime tima Svjetske banke gosp. Camille Bourguignon je prezentirao iskustva iz projekta RERP u rješavanju pitanja imovinskopravnih odnosa. U ime švedske Ambasade u BiH (Sida) gosp. Johan Norqvist je predstavio projekte/programe u BiH u vezi s ravnopravnošću spolova koje podržava Švedska. Sa značajem ravnopravnosti žena i muškaraca u postupku pristupanja EU-u prisutne je u ime Delegacije EU u BiH upoznala politička savjetnica gđa Sanne Tielmans. Projektna iskustva u vezi s problematikom imovinskopravnih pitanja je također prezentirao gosp. David Saunders iz udruženja UN Women, a gđa Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH, je konkretnim primjerima i statističkim podatcima predstavila glavne aktivnosti Agencije.

Održana je i panel-diskusija na temu „Koliko je važno da žene budu vlasnice imovine?“, a kao uvod u diskusiju je prikazan i kratkometražni film s konkretnim primjerima žena koje su imale problem u vezi s imovinskopravnim odnosima. Diskusija se pokazala kao odlična prilika da predstavnice udruženja žena (NVO), institucija u BiH te međunarodnih organizacija i geodetskih uprava rasprave i pokušaju pronaći rješenja za određena pitanja.

Konferenciju je zatvorila gđa Anđa Zimić, direktorica CILAP projekta, zahvalivši svima na učestvovanju i dobroj organizaciji, naglasivši da održana konferencija treba predstavljati dobar osnov za podizanje svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u sektoru zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini.

Natrag