KATASTARSKA OPĆINA TIHOMIŠLJE, OPĆINA Gornji Vakuf-Uskoplje - OGLAS IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA TIHOMIŠLJE, OPĆINA Gornji Vakuf-Uskoplje - OGLAS IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

20.12.2023 14:01

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list RBiH“ broj 4/93 i 13/94  ) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine FBiH “ broj : 92/16 ), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine FBiH “, broj : 2/98, 48/99, 61/22 ), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Tihomišlje, imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, broj : 01-04.1-163/23 od dana 07.11.2023. godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I   KATASTARSKOG   KLASIRANJA   ZEMLJIŠTA   ZA   KATASTARSKU OPĆINU TIHOMIŠLJE

U općini Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 03.01.2024. godine započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Tihomišlje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme pristupe u radne  prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave (dokumente) koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Tihomišlje da su dužne u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva kako bi dale potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Tihomišlje, dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa  na nekretninama.

Građani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnici pravnih osoba ovlaštenje za zastupanje i ID broj.

Za maloljetne osobe potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na  javni   uvid podataka obavljat   će se svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u radnoj prostoriji Povjerenstva koja se nalazi u zgradi Osnovne škole Pajić Polje, adresa Pajić Polje b.b. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj:06-26.3-2704-1/23

Gornji Vakuf-Uskoplje, 18.12.2023. godine

Natrag