KATASTARSKA OPĆINA OSMANLIJE, OPĆINA KUPRES - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

KATASTARSKA OPĆINA OSMANLIJE, OPĆINA KUPRES - OGLAS O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA

19.05.2023 15:31

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R BiH 4/93 i 13/94“),te člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine FBiH ,broj 92/16“), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH br.2/98 ,48/99“), Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Zlosela, imenovano rješenjem općinskog vijeća Općine Kupres broj: 01/2-26-09/23 od 23.02.2023. godine, objavljuje sljedeći:

O G L A S

O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU OSMANLIJE, OPĆINA KUPRES

     Dana 05.06.2023.godine, u zgradi Općine Kupres na adresi Vukovarska 2 (ulaz u prizemlju, soba broj 8), započet će izlaganje na javni uvid premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanove i druge građevinske objekte) koji se nalazi u katastarskoj općini Osmanlije.

     Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 (osam) dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donese sve isprave (dokumentaciju) koje će poslužiti kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

       Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa u katastarskoj općini Osmanlije, da su dužni da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i da daju potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

       Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Osmanlije dužne su da se same jave povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

       Građani su dužni ponijeti: osobnu iskaznicu, zastupnici maloljetnih osoba dužni su donijeti izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana (rodni list), a predstavnik pravne osobe obavezan je dostaviti ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacijskim brojem (ID broj) i izvodom iz sudskog registra o točnom nazivu poduzeća.

     Ovaj oglas objavljen je na web stranici Općine Kupres i FGU Sarajevo, oglasnoj ploči Općine Kupres, Službenim novinama FBiH i dnevnom listu „Večernji list“, Kupreškom radiju i drugim sredstvima informiranja dostupnim građanima, vlasnicima nekretnina u katastarskoj općini Osmanlije.

       Izlaganje na javni uvid podataka vršit će se svakim radnim danom u radnim prostorijama Povjerenstva za izlaganje podataka, zgrada Općine Kupres na adresi Vukovarska 2 (ulaz u prizemlju, soba broj 8).

Izlaganje će se odvijati u terminima od 8:30-14:30 h.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlačit će zakonske posljedice.

 

Broj: 01/2-26-09/23

Kupres:17.05.2023.g.

                                                                                                                         Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                           Marija Ivković, mag. iur.

Natrag