Javno predavanje o rodnoj ravnopravnosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Javno predavanje o rodnoj ravnopravnosti

31.03.2016 14:28

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u FBiH i uz podršku švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH (CILAP) u Bugojnu je 30. 3. 2016. godine održano javno predavanje o rodnoj ravnopravnosti u uknjižbi bračne stečevine i stjecanja prava vlasništva nasljeđem.

Na javno predavanje su bili pozvani građani s područja katastarske općine Bugojno, gdje se vrši harmonizacija katastarskih sa zemljišnoknjižnim podacima u sklopu Projekta registracije nekretnina u FBiH. Predavanje je održano u prostorijama Općinskog suda u Bugojnu, a prisutne je na početku pozdravila predsjednica Suda gđa Randžana Hadžibegović-Haračić.

Predavanju je prisustvovalo 50 učesnika, a predavači su bili gđa Ajda Kurić, notar iz Donjeg Vakufa, gđa Amira Ždralović, sutkinja Općinskog suda u Bugojnu, i gosp. Senad Kaltak, rukovoditelj zemljišnoknjižnog ureda u Općinskom sudu u Bugojnu. Fokus predavanja je bio na upoznavanju žena s pravom vlasništva te uloga bračnih partnera u imovinskopravnim odnosima. Akcenat je stavljen na stjecanje i promet prava na nekretninama, kao formalno-pravnom poslu gdje su žene upoznate s važnošću uknjižbe, odnosno pisanog i zakonskog dokaza o vlasništvu imovine. Prema trenutnom stanju u FBiH, znatno je manji broj uknjiženih žena kao vlasnika u odnosu na muškarce. Zbog toga je cilj javnih predavanja podizanje svijesti žena o pripadajućim pravima i njihovoj zaštiti te ekonomskom osnaživanju u FBiH.

Natrag