JAVNI POZIV ZA UČESTVOVANJE NA DANU OTVORENIH VRATA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

JAVNI POZIV ZA UČESTVOVANJE NA DANU OTVORENIH VRATA

03.12.2021 09:53

U okviru planiranih aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizuje Dan otvorenih vrata koji će se održati u četvrtak 16.12.2021. godine u periodu od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na adresi Hamdije Kreševljakovića 96, Sarajevo.

Građani će imati priliku putem direktne komunikacije sa implementatorima projekta postavljati pitanja vezana Projekat kao i izraziti svoje mišljenje o uslugama registracije nekretnina i aktivnostima usklađivanja podataka. U periodu od 10:00 do 10:30 sati planirana je prezentacija na temu „Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji BiH,Studija 2“ na kojoj će građani moći učestvovati uživo ili on-line putem linka:

https://fuzgipp.webex.com/fuzgipp/j.php?MTID=m63266000c02fc76973f227d9c1c4a2cb

Cilj Dana otvorenih vrata je približiti građanima aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje i upoznati ih sa značajem registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika nekretnina da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama i sa važnošću vođenja ažurnih vlasničkih evidencija.

Tom prilikom će građanima biti dostupni promotivni materijali u kojima su pobliže opisani ciljevi Projekta, prava i obaveze pojedinca koje se odnose na aktivnosti provođenja postupaka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige odnosno usklađivanje podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige.

Napomene:

Prilikom ulaska u službene prostorije osobe su dužne imati neki identifikacioni dokument.

Molimo sve koji će učestvovati na Danu otvorenih vrata da se pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Natrag