Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Javni Poziv za Prijavu za konzultantski angažman na Projektu DELEF

26.12.2023 22:11

 

Poštovani stručnjaci,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva zainteresirane kandidate da se prijave za konzultantski angažman na projektu DELEF, koji se u Bosni i Hercegovini provodi uz podršku grant sredstava Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) u ime Vlade Kraljevine Švedske.

Ovaj poziv se odnosi na sljedeće 4 pozicije:

  1. Projektni asistent
  2. Stručnjak za Infrastrukturu prostornih podataka (IPP)
  3. Stručnjak za analitiku podataka
  4. Stručnjak za analitiku i modeliranje podataka

Za svaku od navedenih pozicija možete u okviru Javnog poziva preuzeti dodatne informacije o: Opisu poslova, Vremenu trajanja Ugovora, Osnovnim uslovima Ugovora, Najmanjim prihvatljivim kvalifikacijama konsultanata.

Potrebni dokumenti za prijavu uključuju:

  1. Pisanu prijavu
  2. Motivacijsko pismo
  3. Životopis (CV)
  4. Ostalu dokumentaciju koja dokazuje referencije kandidata

Molimo vas da svoje prijave dostavite elektronski (skenirana potpisana dokumentacija) putem e-mail adrese: ipp.fbih@fgu.com.ba najkasnije do 12.01.2024. godine. U prijavi je obavezno naznačiti poziciju ili više pozicija na koju se prijavljujete.

Nakon evaluacije pristiglih prijava i provedenih intervjua, kandidati koji budu ocijenjeni kao najpogodniji za pružanje konzultantskih usluga biti će pozvani na financijsko ugovaranje s ciljem zaključivanja ugovora.

Odabrani konsultanti, radi zaključivanja ugovora za DELEF projekt, od DELEF projekta će dobiti administrativnu podršku, uključujući i pomoć u registraciji odgovarajućeg pravnog subjekta za poslovanje s Lantmäteriet-om (ugovornim organom).

Više informacija o projektu DELEF možete pronaći na službenoj web stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Hvala na vašem interesu i suradnji.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Natrag