JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE RADOVA USPOSTAVE TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE RADOVA USPOSTAVE TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA FBiH

03.03.2021 10:06

 

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list RBiH“ br. 4/93 i 13/94), koji se na osnovu člana IX.5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/19), te Pravilnika o temeljnoj topografskoj bazi podataka („Službeni novine Federacije BiH“ broj 17/19), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, svim privrednim subjektima zainteresovanim za izvođenje radova izrade temeljne topografske baze podataka

JAVNI POZIV

ZA IZDAVANJE POTVRDA ZA OBAVLJANJE

RADOVA USPOSTAVE TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA FBiH

Federalna Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu plana nabavke za 2021. godinu predvidjela i nabavku usluga „Formiranje temeljne topografske baze podataka Tuzlanskog i Posavskog kantona, i ažuriranje temeljne topografske baze podataka Bosansko-podrinjskog kantona u omjeru 1:10 000“, koju u skladu sa članom 32. i članom 34. Zakona o premjeru i katastru nekretnina te članu 5., stav (2) i (3) Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima mogu obavljati privredni subjekti samo uz posjedovanje potvrde izdane od strane ovog organa.

Poslovi premjera i uspostavljanja katastra nekretnina su u skladu sa članom 17. Zakona o premjeru i katastru nekretnina u nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a članom 5., 28. i 29. istog zakona radovi izrade temeljne topografske baze podataka su definisani kao dio premjera.

Potvrdu o ispunjavanju uslova privrednih subjekata iz stava (1) člana 5. Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima izdaje FGU na osnovu podnijetog zahtjeva. Zahtjev treba ispunjavati i uslove propisane članovima 16. i 24. Pravilnika o temeljnoj topografskoj bazi podataka pored navedenih uslova člana 5. Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 96, 71000 Sarajevou vremenu od 13:00 do 15:00 svakog radnog dana, a navedeni propisi na adresi: (www.fgu.com.ba).

Natrag