Javne konsultacije, Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Javne konsultacije, Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH

01.09.2023 08:41

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) zajedno sa Vijećem IPP FBiH, pokreće javne konsultacije vezano za izradu dokumenta „Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH“.

Javne konsultacije provode se u skladu sa Zaključkom Vijeća IPP FBiH sa 37. Sjednice održane dana 30.08.2023. godine, a u cilju pribavljanja dodatnih informacija, prijedloga i mišljenja od zainteresiranih strana. Konsultacije će trajati najmanje 30 dana, a počevši od 31.08.2023. godine.

Komentari se dostavljaju na kontakt email: ipp.fbih@fgu.com.ba uz obavezno uključivanje narednih informacija:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt email
  3. Naziv institucije/pravnog subjekta ili naznaka da se isti dostavljaju u ime privatnog subjekta
  4. Jasne naznake na koji dio dokumenta se komentari dostavljaju

Za sve ostale informacije molimo da se obratite sa zahtjevom na email: ipp.fbih@fgu.com.ba.

 

Prilog: Nacrt dokumenta - Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH

Natrag