Jačanje organizacija zemljišne administracije iz oblasti rodne ravnopravnosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Jačanje organizacija zemljišne administracije iz oblasti rodne ravnopravnosti

15.12.2015 12:15

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Sarajevu je 14. 12. 2015. godine održana radionica na temu ”Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji Bosne i Hercegovine“.  

Radionicu je vodila stručnjakinja za ova pitanja gđa Emina Abrahamsdotter, a prisustvovalo je najviše rukovodstvo obiju uprava za geodetske i imovinskopravne poslove te predstavnici Jedinice za implementaciju projekta RERP iz oba entiteta.

Ciljevi radionice su bili:

  • razumijevanje osnovnih pojmova o rodnoj ravnopravnosti i obuka kako uočiti rodnu nejednakost;
  • zašto je važna i kako je rodna ravnopravnost povezana sa zemljišnom administracijom;
  • upoznavanje s nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirom vezanim za rodnu ravnopravnost;
  • instrumenti i mehanizmi.

Tokom radionice razgovaralo se o posljedicama rodne neravnopravnosti u zemljišnoj administraciji s naglaskom na to kako obje geodetske uprave mogu utjecati, na koji način izgrađivati i razviti institucionalni i osobni integritet vezan za ovo pitanje.

Učesnici radionice su zajednički konstatirali da je neophodno utjecati na širu javnost jer po međunarodnim standardima i po nacionalnim zakonima, vlasti BiH su obavezne da pokreću afirmativne mjere kako bi se osigurala jednakost. Takve mjere uključuju povlašteni tretman ili kvote za unapređenje pristupa žena, ne samo zapošljavanju već i obrazovanju, politici i socijalnoj zaštiti. Stoga će prvi korak biti upoznavanje žena s pravom vlasništva i uknjiženje istog tokom postupka harmonizacije podataka zemljišne knjige i katastarskih podataka u oba entiteta.

Natrag