Izrada digitalnih ortofoto planova - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Izrada digitalnih ortofoto planova

03.07.2014 13:48

U Sarajevu je 2. 7. 2014. godine, u Velikoj dvorani Parlamentarne skupštine BiH, održana svečana prezentacija projekta Izrada digitalnih ortofoto planova područja Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj projekta je izrada digitalnih ortofoto planova područja BiH, a na osnovi aerosnimaka i digitalnog modela reljefa. Financijska sredstva za provedbu projekta u iznosu 1.300.000,00 eura osigurana su u fondu IPA 2008 Europske komisije. Ministarstvo civilnih poslova BiH osiguralo je sredstva u iznosu od oko 600.000,00 KM za pripremu i potporu provedbi projekta.

Projektom je upravljao Upravni odbor u kojem su bili predstavnici Ministarstva civilnih poslova i entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove. Najviše koristi od projekta digitalnih ortofoto planova imat će prvenstveno građani BiH, poslovna zajednica, institucije, a posebno institucije zemljišne administracije u BiH. Između ostalog, podatci ovoga projekta bit će od koristi i u sanaciji štete nastale u posljednjim poplavama i klizištima.

Realizacijom ovoga projekta održava se razina prikupljanja, održavanja i distribucije prostornih podataka s državama iz regije, ali može se slobodno reći i sa zemljama Europske unije. Podatci dobiveni ovim projektom su i dio osnove uspostave infrastrukture prostornih podataka u BiH i dat će obvezu svim institucijama na svim razinama u BiH da rade na uspostavi infrastrukture prostornih podataka, prije svega zakonske regulative, a sve sukladno INSPIRE direktivi Europske unije.

Svečanoj prezentaciji projekta prisustvovali su veleposlanik Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH, Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Miloš Komljenović, v. d. ravnatelja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, predstavnici Brčko Distrikta BiH, te brojni predstavnici državnih, entitetskih, županijskih i općinskih institucija.

 

 

Natrag