Informacija o učešću u radu ljetne škole Erasmus+ programa GEOBIZ projekta od 13. do 17. septembra 2021. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Informacija o učešću u radu ljetne škole Erasmus+ programa GEOBIZ projekta od 13. do 17. septembra 2021.

16.09.2021 12:39

Druga ljetna škola (obuka nastavnika za korištenje novih tehnologija u oblasti geoinformatike na stvarnim slučajevima iz prakse) je održana u periodu od 13. do 17. septembra 2021. godine u Dubrovniku. U okviru ljetne škole je gosp. Denis Tabučić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održao pozivno predavanje pod naslovom „Budućnost geodezije i geoinformatike – iz perspektive geodetske uprave“.

Na ljetnoj školi je održan i 4. sastanak Nadzornog odbora GEOBIZ projekta kojim predsjedava gđa Slobodanka Ključanin – predstavnica FGU, a na dnevnom redu sastanka se raspravljalo o stepenu realizacije GEOBIZ projekta, razvoju kurikuluma i osposobljavanju nastavnog osoblja, formi i stepenu realizacije poslovno-akademske saradnje, te saradnje između univerziteta s jedne strane te privatnog i javnog sektora s druge strane.

Cilj GEOBIZ projekta je:

-          uspostava novih formi kooperacije između akademskih zajednica i poslovnih subjekata vezano za proces obuke studenata i zaposlenika u oblasti geoinformatike,

-          stvaranje odgovarajuće platforme za podršku izvrsnosti u geoinformatici,

-          obuka nastavnika za primjenu geoinformatike u realnom sektoru

-          realizacija nabavke nove opreme i tehnologija za obuku studenata i sudionika cjeloživotnog učenja za korištenje i obradu prostornih podataka.

Uloga geodetskih uprava je da učestvuju u radu Nadzornog odbora projekta i da prate i usmjeravaju rad projekta kako bi sa univerziteta izašao kvalitetan kadar koji se može bez poteškoća uklopiti u svakodnevne aktivnosti geodetskih uprava.

Natrag