Informacija o provedbi projekta Registracije nekretnina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Informacija o provedbi projekta Registracije nekretnina

29.01.2021 10:46

Provedba aktivnosti u okviru Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine je završena sa 31. decembrom 2020. godine.

Projekat je ostvario puno više od izvorno planiranih ciljeva uprkos velikim izazovima uslijed uticaja COVID-19 pandemije tokom cijele 2020. godine. Rezultati za sva četiri Razvojna cilja Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH su realizovani u potpunosti ili čak i premašeni, kao i rezultati za 23 indikatora po komponentama Projekta.

Aktivnosti zamjene i uspostave zemljišne knjige na podatcima novog katastarskog premjera su rezultirale usaglašenim podatcima za 253 katastarske općine, što predstavlja čak deset katastarskih općina više u odnosu na Projektnu dokumentaciju za planirane 243 katastarske općine. Zahvaljujući aktivnostima Projekta ukupno 1.047.208 vlasnika i suvlasnika su uknjižili svoje nekretnine i prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede.

U cilju pružanja potpore zemljišnoknjižnim uredima u procesu provođenja postupka zamjene/uspostave, sredstvima Projekta je bilo angažovano ukupno 236 privremenih zemljišnoknjižnih referenata.

Tokom provedbe Projekta je zahvaljujući aktivnostima na sistematskom usaglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra došlo do značajnog povećanja broja zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru. Trenutno je 55,4% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novom katastarskom premjeru u odnosu na 33,3% koliko je taj omjer iznosio na početku provedbe Projekta.

Zahvaljujući zajedničkom djelovanju institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika Svjetske Banke, proces ratifikacije Projekta registracije nekretnina- Dodatno finansiranje (kredit broj 9048-BA) je završen u rekordnom vremenu. Od 17. decembra 2020. godine Svjetska Banka je i ovaj projekat proglasila i efektivnim, čime su stvoreni svi preduslovi za nastavak provedbe aktivnosti koje su od velikog značaja za veliki broj korisnika.

Natrag