INFORMACIJA O ODRŽAVANJU IMPULS NACIONALNE RADIONICE U MOSTARU OD 4. DO 6. SEPTEMBRA 2018. GODINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

INFORMACIJA O ODRŽAVANJU IMPULS NACIONALNE RADIONICE U MOSTARU OD 4. DO 6. SEPTEMBRA 2018. GODINE

27.08.2018 15:50

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa ostalim katastarskim i kartografskim agencijama iz regije Zapadnog Balkana sudjeluje u realizaciji IMPULS projekta. Projekt se finansira sredstvima Vlade Kraljevine Švedske.

U okviru navedenog projekta, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizira nacionalnu radionicu u Mostaru od 4. do 6. septembra 2018. godine a tema radionice je „Model dijeljenja prostornih podataka“.

Natrag