IMPULS nacionalna radionica Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Sarajevo, 28. – 29. juna 2017. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

IMPULS nacionalna radionica Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Sarajevo, 28. – 29. juna 2017.

30.06.2017 13:56

U okviru IMPULS projekta planirano je održavanje nacionalnih radionica koje se organiziraju za teme od interesa za subjekte i korisnike infrastrukture prostornih podataka svake pojedine zemlje Zapadnog Balkana. Tema IMPULS nacionalne radionice Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je „Jačanje svijesti o važnosti usaglašavanja prostornih podataka“. U okviru ove teme provodi se obuka subjekata infrastrukture prostornih podatka za rad na harmonizaciji njihovih podataka sukladno INSPIRE specifikacijama.

Prvi dan radionice bio je posvećen iskustvima Švedske i Hrvatske u području harmonizacije podataka za teme hidrografije i gustoće stanovništva (statistika). Također, posebna pažnja je posvećena načinu čitanja INSPIRE specifikacija i njihovoj implementaciji u praksi, nakon čega je uslijedila diskusija učesnika radionice.

Drugog dana radionice nastavljen je rad na harmonizaciji podataka s odabranim skupovima podatka (hidrografija i gustoća stanovništva). Harmonizacija se radila na preporučenim open source softverima. Također se diskutiralo o harmonizaciji u praksi, odnosno o kreiranju pravila harmonizacije za sljedeće INSPIRE teme: hidrografija, stanovništvo i demografija, saobraćajne mreže i geologija.

IMPULS nacionalnoj radionici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Agencije za vodno područje rijeke Save, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za geologiju i predstavnik Federalne direkcije za ceste. Nacionalnoj radionici su prisustvovali i članovi IMPULS tima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove: dr. Slobodanka Ključanin, nacionalna koordinatorica IMPULS projekta za FBiH, te Denis Tabučić, Nikola Cvjetković, Amira Babić, Tomislav Tomić, Enes Hatibović i Nedim Hadžiosmanović.

Natrag