IMPULS Nacionalna radionica Agencije za katastar Republike Makedonije – Skopje - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

IMPULS Nacionalna radionica Agencije za katastar Republike Makedonije – Skopje

17.02.2017 09:52

U Skopju je od 15. do 17. 2. 2017. godine, u okviru IMPULS projekta, održana Nacionalna radionica Agencije za katastar Republike Makedonije, organizirana na teme koje su od interesa za subjekte i korisnike infrastrukture prostornih podataka svake pojedine zemlje zapadnog Balkana. Teme radionice bile su ažuriranje registara subjekata i izvora podataka, te važnost stvaranja i korištenja metapodataka. Navedene teme interesantne su kako za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove tako i za korisnike prostornih podataka u Federaciji BiH.

Prvi dan radionice bio je posvećen značaju postojanja Registra subjekata i Registra izvora prostornih podataka, te diskusiji lokalnih korisnika i proizvođača podataka o definiranju nadležnosti institucija i njihovom preklapanju.

Drugog dana radionice nastavljena je diskusija o nadležnosti institucija za prikupljanje i održavanje prostornih podataka, kao i o višestrukim skupovima podataka koji su prikupljani za iste teme od različitih institucija. Zaključak diskusije je da se moraju istražiti i jasno definirati nadležnosti i imenovati koje dijelove ili cijele skupove podataka (prema INSPIRE specifikacijama) prikuplja određena institucija. Istog dana je održana i radionica o metapodacima – značaju prikupljanja metapodatka, njihovog strukturiranja i usklađivanja nacionalnih editora s regionalnim, odnosno INSPIRE editorom.

Također je bilo govora o validaciji metapodataka, te su prezentirana iskustva iz Švedske i Hrvatske. Zaključak radionice je da prikupljanje metapodataka postaje efikasnije nakon formiranja registara o subjektima i izvorima prostornih podataka. Potom slijedi uspostavljanje nacionalnog metapodatkovnog editora.

Posljednji dan radionice bio je posvećen praktičnim primjerima u vezi s prikupljanjem, evidentiranjem i validacijom metapodataka.

IMPULS Nacionalnoj radionici Agencije za katastar Republike Makedonije su, osim predstavnika nacionalnih institucija, prisustvovali i članovi IMPULS tima. U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovoj radionici je prisustvovala doc. dr. Slobodanka Ključanin – nacionalna koordinatorica IMPULS projekta za FBiH.

Natrag