15. Regionalna konferencija o katastru i NIPP “Napredne tehnologije u integraciji geoprostornih i podataka katastra nekretnina- dostignuća i nadogradnja“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

15. Regionalna konferencija o katastru i NIPP “Napredne tehnologije u integraciji geoprostornih i podataka katastra nekretnina- dostignuća i nadogradnja“

06.09.2023 13:17

15. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka pod nazivom „Napredne tehnologije u integraciji geoprostornih i podataka katastra nekretnina-dostignuća i nadogradnja“ je održana u Beogradu, Srbija od 4. do 6. septembra 2023. godine u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda.

Konferencija je okupila direktore i predstavnike katastarskih agencija regiona Zapadnog Balkana, te predstavnike UN-GGIM-a, Svjetske Banke, UN-ECE-a, Lantmaterieta, SIDA-e, EuroSDR-a i Eurogeographicsa.

Prvog dana konferencije su održane dvije sesije pod nazivom „Doprinos Zelenoj tranziciji i otpornosti na klimatske promjene“ te „Podrška tržištu nekretnina i e-planiranju“ sa zaključnom diskusijom. U okviru druge sesije je predstavnica Federalne geodetske uprave, gđa Jelena Zelić održala prezentaciju „Podrška tržištu procjene vrijednosti nekretnina u Federaciji BiH i budući planovi“.

Udruženja i organizacije koje povezuju katastarske i kartografske institucije u Evropi su drugog dana konferencije u okviru sesije „Unapređenje geoprostornih podataka i usluga“ predstavili najnovije trendove u unapređenju geoprostornih podataka i usluga na evropskoj razini. Predstavnik FGU, gosp. Jasmin Ćatić je u okviru spomenute sesije održao prezentaciju „Nova IPP FBIH Strategija bazirana na IGIF-u (Integrisani okvir za geoprostorne informacije)“.

I na ovogodišnjoj je konferenciji posebna pažnja posvećena implementaciji Memoranduma o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka potpisanog 2019. godine, a direktori katastarskih i kartografskih institucija su održali prezentacije sa fokusom na saradnju i njene modalitete kao i zaključnu panel diskusiju konferencije.

Na kraju su usvojeni prikladni zaključci a naredna Regionalna konferencija će biti održana 2024. godine u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove učestvovao direktor gosp. Željko Obradović sa pomoćnicima i saradnicima.

Natrag