Godišnja skupština EuroGoegraphics-a - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Godišnja skupština EuroGoegraphics-a

10.10.2018 13:10

Redovita godišnja skupština EuroGeographics-a za 2018. godinu održana je u Pragu, Republika Češka u periodu od 7. do 10. oktobra, a ovogodišnji domaćin je bila Češka državna uprava za premjer i katastar. Generalnu skupštinu je prigodnim govorom otvorio državni ministar poljoprivrede, gospodin Miroslav Toman, zajedno sa predsjednicom EuroGeographics-a gđom gospođom Ingrid Vanden Berghe.

EuroGeographics je neprofitabilna organizacija koja okuplja i predstavlja nacionalne katastarske, zemljišno-knjižne i kartografske evropske agencije. Udruženje trenutno ima preko 60 agencija koje dolaze iz preko 45 zemalja evropskog regiona. Glavna tema ovogodišnje skupštine bila je „Strateška važnost Europskih lokacijskih servisa (ELS)“. U okviru skupštine održano je niz zanimljivih prezentacija i predavanja koja se tiču uloge koju u evropskim okvirima imaju nacionalne agencije za katastar i kartografiju. Tokom radnog dijela skupštine, prezentacija i diskusije koja je uslijedila, naglasak je stavljen na stratešku važnost Evropskih lokacijskih servisa (ELS) u funkcionisanju e-vlade i budućeg napretka agencija za katastar i kartografiju.

Tokom skupštine se razmatralo i poslovanje udruženja te izvršilo usvajanje poslovnih bilansi za prethodnu godinu. Diskutovalo se i o operativnom planu i budžetu EuroGeographics-a za 2019. godinu te putem glasanja usvojile zvanične verzije za predmetni period.

Izvršen je i izbor novih članova Upravnog odbora Eurogeographicsa kao i izbor novog predsjednika udruženja. Naredne dvije godine novi članovi Upravnog odbora EuroGeographicsa će biti: gospodin Andreas Hadjiraftis- voditelj odjela u Upravi za mapiranje i izmjeru Kipra (Department of Lands and Surveys of Cyprus), gospodin Kristian Møller- ravnatelj Agencije za distribuciju podataka i efikasnost Danske (Danish Agency for Data Supply and Efficiency), gospodin Martin Salzmann- voditelj odjela za strateško planiranje u Agenciji za katastar, zemljišno-knjižnu evidenciju i kartiranje Holandije (Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency -Kadaster), i gospođa Liudmyla Shemelynets- zamjenica direktora Državne uprave za geodeziju, kartografiju i katastar Ukrajine (State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre).

Novi predsjednik EuroGeographics-a je gospodin Colin Bray- izvršni odgovorni za premjer i poslovanje Irske nacionalne katastarske i kartografske agencije (Ordnance Survey Ireland (OSi).

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove na generalnoj skupštini su predstavljali direktor Uprave gospodin Željko Obradović, direktorica CILAP projekta gospođa Andja Zimic i zaposlenik Sektora za geoinformatiku i koordinator CILAP projekta u Federaciji BiH gospodin Denis Tabučić. Sljedeća redovna skupština EuroGeographics-a planirana je početkom oktobra 2019. godine u Londonu, Velika Britanija.

Natrag