Geodetska infrastruktura BiH: Izrada detaljne tehničke specifikacije za novi nivelman visoke tačnosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Geodetska infrastruktura BiH: Izrada detaljne tehničke specifikacije za novi nivelman visoke tačnosti

16.09.2016 11:10

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak s predstavnicima CILAP projekta, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Ministarstva civilnih poslova, prof. Asimom Bilajbegovićem i prof. Olegom Odalovićem.

Svrha sastanka je bila da se prisutni upoznaju s dosadašnjim aktivnostima na realizaciji CILAP projekta - komponente 4 vezane za izradu novog nivelmana visoke tačnosti BiH (NVT III), te da se dogovore smjernice za daljnju saradnju, tj. izradu detaljne tehničke specifikacije.

Uloga CILAP-a u okviru ove aktivnosti je naučno-tehnička podrška koja bi se ogledala u angažiranju dva istaknuta stručnjaka koji bi izradili detaljnu tehničku specifikaciju i ujedno bili supervizori tokom realizacije cijelog projekta te učestvovali u obradi mjerenja. Ministarstvo civilnih poslova bi kroz sljedeće tri godine finansiralo cijeli projekt: od rekognosciranja i stabilizacije do nivelmanskih i gravimetrijskih mjerenja.

Natrag