GENERALNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

GENERALNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA

22.03.2023 14:48

Redovna Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine tradicionalno okuplja rukovodioce (direktore) svih Evropskih geodetskih uprava, njihove bliske saradnike kao i važne stručnjake iz oblasti upravljanja prostornim informacijama je održana u La Valeti, Malta od 19. do 21.3.2023. godine.

EuroGeographics je jedinstveno udruženje (mreža) ravnopravnih organizacija javnog sektora (Evropske geodetske uprave nadležne za katastar i mapiranje) aktivnih u upravljanju geoprostornim informacijama iz cijele Evrope. EuroGeographics omogućava razmjenu iskustava, najbolje prakse i naučenih lekcija u predmetnim poljima djelovanja. Udruženje osigurava mrežu saradnje u kojoj se individualni stavovi pojačavaju kao kolektivni glas u međunarodnom okruženju kako bi se poboljšalo razumijevanje važnosti i potencijala podataka svih članova i uloge naših članova.

EuroGeographics pruža mrežu koja omogućava konstruktivan, kolaborativni dijalog između svojih članova, te između članova i zainteresovanih međunarodnih učesnika kako bi se prevazišle tehničke i institucionalne prepreke koje sprečavaju široku upotrebu javnih, autoritativnih geoprostornih podataka. Snaga EuroGeographics-a leži u velikom članstvu i udruženje predstavlja oko 90% zvaničnih tijela odgovornih za geodetske, topografske, katastarske poslove i registraciju zemljišta u široj geografskoj Evropi. EuroGeographics trenutno okuplja 65 katastarskih i kartografskih agencija iz 43 države. Stoga, uloga EuroGeographics-a je i da pomogne u ostvarivanju programa politike EU kako svojim članicama, tako i Evropskim učesnicima.

Teme na koje se usmjerila ovogodišnja skupština udruženja su bile:

  • Disruptivne tehnologije (prilike i izazovi)
  • Hub-ovi podatak
  • Bespilotne letjelice
  • Vještačka inteligencija
  • Izmjene politika i legislative EU

U okviru ovogodišnje skupštine su održani i izbori za Upravni odbor Eurogeographicsa te su odabrani predstavnici Armenije, Nizozemske i Slovenije (gosp. Tomaž Petek).

U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na skupštini su učestvovali direktor, gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora, gosp. Denis Tabučić, ujedno i član upravnog odbora EuroGeographicsa.

Natrag