Generalna skupština Eurogeographicsa 2020. godine u Bosni i Hercegovini - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Generalna skupština Eurogeographicsa 2020. godine u Bosni i Hercegovini

29.05.2017 12:17

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 2020. godine biti domaćin Generalne skupštine Eurogeographicsa – europske asocijacije nacionalnih agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina. Ta odluka je potvrđena na sastanku Upravnog odbora Eurogeographicsa, održanog u maju 2017. godine u Briselu. Na sastanku je također odlučeno da će u narednim godinama gradovi domaćini Generalne skupštine biti Prag, Češka, za 2018. godinu, te London, Velika Britanija, za 2019. godinu.

Godišnja skupština Eurogeographicsa je prilika da se okupe rukovodstva svih nadležnih evropskih kartografskih i katastarskih agencija, kao i predstavnici drugih evropskih organizacija koje imaju značajan uticaj na polju geoinformacija.

Eurogeographics je organizacija sa sjedištem u Briselu, osnovana 2001. godine, a trenutno ima preko 60 članova iz više od 45 evropskih zemalja. Eurogeographics blisko sarađuje s Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom, podržavajući implementaciju brojnih inicijativa i projekata.

Odluka da se Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove povjere domaćinstvo i organizacija jednog od najvećih događaja tokom 2020. godine svakako je veliko priznanje za dugogodišnje aktivno učešće i praćenje rada Eurogeographicsa.

Natrag