FEDERALNI MINISTAR PROSTORNOG UREĐENJA ŽELJKO NEDIĆ U SLUŽBENOJ POSJETI UPRAVI - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

FEDERALNI MINISTAR PROSTORNOG UREĐENJA ŽELJKO NEDIĆ U SLUŽBENOJ POSJETI UPRAVI

13.09.2023 15:02

Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić i savjetnik ministra Goran Lulić su boravili u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove 13. septembra 2023. godine i održali sastanak sa direktorom Željkom Obradovićem.

Na sastanku su razgovarali o modalitetima saradnje dvaju institucija imajući u vidu nadležnosti i širok spektar moguće saradnje posebno u domeni prostornih podataka i njihovog sve većeg značaja. Ove dvije institucije aktivno učestvuju u okviru infrastrukture prostornih podataka a sve u cilju prikupljanja, distribucije i održavanja prostornih podataka.

Direktor Obradović je upoznao goste sa trenutnim aktivnostima i projektima koje realizuje Federalna geodetska uprava sa posebnim naglaskom na usaglašavanje katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka, izlaganje podataka premjera na javni uvid i drugih projekata u sektoru zemljišne administracije.

Natrag