EDUKACIJA U OKVIRU RERP AF PROJEKTA ODRŽANA U MOSTARU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

EDUKACIJA U OKVIRU RERP AF PROJEKTA ODRŽANA U MOSTARU

27.10.2021 11:55

Treća u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Mostaru od 26.-27. oktobra 2021. godine. Gradonačelnik Mostara gosp. Mario Kordić je otvorio seminar i poželio dobrodošlicu učesnicima a direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović je predstavio aktuelnosti u radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Pored aktivnosti Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje sa posebnim osvrtom na glavnu aktivnost projekta – usaglašavanje podataka zemljišne knjige i katastra, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i angažovani konsultanti jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina FBiH su predstavili i Pravilnik o satelitskim mjerenjima u geodeziji, Pravilnik o snimanju detalja (nacrt), Pravilnik o održavanju katastra komunalnih uređaja i Pravilnik o održavanju premjera i katastra nekretnina (nacrt).

Ciljna grupa edukacije su bili uposlenici službi za katastar, članovi komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta te predstavnici privatne geodetske prakse sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nakon svih prezentacija održana je i kvalitetna rasprava sa učesnicima edukacije.

U okviru Plana edukacija za projekat RERP AF 2021. godine su također planirane edukacije u Sarajevu, Zenici i Livnu tokom oktobra/novembra tekuće godine, te veći broj edukacija koje će se uslijed okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19 oboljenja održati online.

Natrag