DOM NARODA PARLAMENTA FBIH USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O IPP FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O IPP FBIH

29.06.2021 09:43

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 11. redovne sjednice održane 28. juna 2021. godine usvojio Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH. Osnova za izradu Zakona je Direktiva Evropskog parlamenta iz 2007. godine ali su korištena i iskustva država regiona te država nordijskog regiona.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je kao obrađivač Zakona dobila centralnu ulogu kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH, koje između ostalog priprema operativne programe Vlade FBiH u području IPP FBiH, koordinira i nadzire primjenu provedbenih propisa donesenih na osnovu Zakona.

Ovim zakonom se uređuju pravila za osnivanje, održavanje i razvoj Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH) , njen sadržaj, kao i uspostava i nadležnost tijela IPP-a FBiH. Prema istraživanjima, prostornu komponentu ima više od 80% ukupnih informacija. Područje IPP-a FBiH do sada je bilo regulisano Uredbom o infrastrukturi prostornih podatka FBiH iz 2014. godine. Usvojena je i Strategija te su oformljena tijela IPP-a (Vijeće IPP-a i radne grupe), a instaliran je i Geoportal-preglednik IPP-a FBiH i već je 12 setova podataka harmonizovano.

Uzimajući u obzir značaj IPP-a za privredni rast i proces pristupanja evropskim integracionim procesima, evidentna je potreba da se ovo područje reguliše propisom zakonske snage.

Natrag