DODIJELJENA ZAHVALNICA FEDERALNOJ GEODETSKOJ UPRAVI I DIREKTORU NA FAKULTETU GRAĐEVINE, GEODEZIJE I ARHITEKTURE UNIVERZITETA U MOSTARU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

DODIJELJENA ZAHVALNICA FEDERALNOJ GEODETSKOJ UPRAVI I DIREKTORU NA FAKULTETU GRAĐEVINE, GEODEZIJE I ARHITEKTURE UNIVERZITETA U MOSTARU

18.12.2023 14:05

Svečana promocija diplomanata građevine, diplomanata arhitekture i urbanizma, diplomanata geodezije i geoinformatike, magistranata građevine, dodjela Dekanovih nagrada, Dekanovih pohvalnica i zahvalnica je održana u petak, 15. decembra 2023. u prostorijama Fakulteta građevine, arhitekture i geodezije Univerziteta u Mostaru.

Tom prilikom su Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i direktor Željko Obradović dobili zahvalnice za doprinos razvoju Fakulteta građevine, arhitekture i geodezije Univerziteta u Mostaru.

Federalna uprava i Fakultet građevine, arhitekture i geodezije su Sporazumom o saradnji iz 2020. godine uspostavili partnerske odnose u području nauke i visokog obrazovanja na način da Federalna geodetska uprava u okviru svojih mogućnosti i povezivanjem prakse, nauke i istraživačkog rada, organizuje izvođenje dijela nastave odnosno stručne prakse, a u svrhu sticanja konkretnih praktičnih znanja i vještina/kompetencija za nastavno osoblje i studente studija geodezije i geoinformatike.

Natrag