Direktor Federalne geodetske uprave na svečanom otvaranju XIX. Dana geodeta Hrvatske - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Direktor Federalne geodetske uprave na svečanom otvaranju XIX. Dana geodeta Hrvatske

13.05.2019 12:13

XIX. Dani geodeta Hrvatske su održani u organizaciji Hrvatskog geodetskog društva u Segetu Donjem, Hrvatska od 9. do 12. maja. Ovogodišnji susreti ponudili niz kvalitetnih predavanja ali i bogat kulturni i sportski sadržaj.

Posebno treba naglasiti sesiju „Stanje, aktualnosti i izazovi u geodetskoj struci“ u okviru koje su dekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu gosp. Damir Medak, predsjednik Komore gosp. Željko Perić, predsjednik Hrvatskog geodetskog društva gosp. Vladimir Krupa i direktor Državne geodetske uprave gosp. Damir Šantek održali predavanja o trenutnim ali i planiranim aktivnostima na polju geodetske struke. Posebno je istaknuta nužnost kvalitetne saradnje svih aktera geodetskog sektora. Državna geodetska uprava Republike Hrvatske posebno naglašava realizaciju projekata homogenizacije katastarskih planova i sistema digitalnog geodetskog elaborata.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je prisustvovao svečanom otvaranju Dana hrvatskih geodeta i predavanjima koji su bili organizovana prvog dana ovih susreta. Tokom razgovora sa direktorom Državne geodetske uprave Republike Hrvatske je dogovorena i posjeta predstavnika Državne geodetske uprave Republike Hrvatske Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove čime bi se nastavila dobra institucionalna saradnja ovih dvaju uprava.

Natrag