DAN INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

DAN INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

07.09.2018 18:39

Prvi „Dan Infrastrukture Prostornih Podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održan u Mostaru 6. septembra 2018. godine. Sudjelovale su značajne osobe koje se bave uspostavom i provedbom INSPIRE direktive na području Europske Unije, osoblje Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, ujedno zadužene za uspostavu Geoprotala IPP u Federaciji BiH i imaju koordinacionu ulogu u provođenju IPP u Federacije BiH, te Subjekti IPP Federacije BiH.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u suradnji sa ostalim geodetskim agencijama iz regije Zapadnog Balkana sudjeluje u provedbi IMPULS projekta, a glavni cilj projekta je osigurati zemljama regije Zapadnog Balkana moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu sa međunarodnim i regionalnim zahtjevima. Stoga je ovaj stručni skup veoma važan za buduću saradnju institucija i dijeljenje podataka.

Važnost saradnje među institucijama i dijeljenja podataka je istakao i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Predsjedavajući Vijeća Infrastrukture Prostornih Podataka Federacije BiH, gospodin Željko Obradović u svom uvodnom obraćanju.

Prof.dr. Željko Bačić, voditelj BESTSDI projekta (Erasmus + program) i začetnik priče o potrebi provođenja INSPIRE direktive i na našim prostorima (bez obzira što nismo punopravni član EU), predstavio je potrebu prilagodbe postojeće formalne i neformalne edukacije osoba koji će biti aktivni sudionici IPP. Prof.dr. Vlado Cetl se se javio linkom iz Joint Research Centre European Commision (JRC), s izlaganjem o aktivnom učešću JRC-a u izradi pravnih i tehničkih specifikacija koje su sastavni dio INSPIRE direktive. Korake provedbe NIPP-a u Hrvatskoj je predstavio gospodin Tomislav Ciceli, Voditelj Odjela za koordinaciju NIPP-a u Državnoj geodetskoj upravi Republike Hrvatske.

Veliki značaj stručnog skupa se ogleda u potrebi izgradnje efikasnog IPP kako bi svi Subjekti IPP imali osnovne informacije o tome koji skupovi prostornih podataka postoje i tko je nadležan za njihovo prikupljanje i održavanje. Nakon toga bi se omogućila odgovarajuća razmjena tj. dijeljenje tih podatka (uz naplatu ili besplatno – po dogovoru subjekata).

Prvi dan IPP FBiH je završio donošenjem sljedećih zaključaka:

  • Urađeni su značajni koraci u FBiH vezano za uspostavu i provedbu IPPa
  • Subjekti IPPa prepoznaju značaj uspostave i provedbe IPP a u Federaciji, uz naglašavanje zajedničkog rada veznao za komunikaciju i obuku u tom polju
  • Prepoznat je značaj IMPULS projekta u podizanju svijesti o IPP u
  • Potreba za formalnim i neformalnim obrazovanjem u području IPP
  • Prihvatiti tuđa iskustva u provedbi infrastrukture prostornih podataka
  • Potrebno je nastaviti s aktivnostima održavanja radionica i seminara, kao i održavanja Dana IPP a FBiH kako bi se pratio razvoj IPP a kod nas.

Natrag