Aktivnosti CILAP projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Aktivnosti CILAP projekta

26.06.2013 14:31

CILAP projekt podržava inicijativu (2013. – 2018.) financiranu od strane Svjetske banke i sve aktivnosti su dogovorene i usuglašene s aktivnostima na Projektu za registraciju nekretnina u suradnji s jedinicama za provedbu projekta Svjetske banke.

Zajedno s projektom Svjetske banke i drugim projektima sve aktivnosti CILAP projekta su dizajnirane da prate i podrže opće ciljeve u vezi sa zemljišnom administracijom u BiH. Za razliku od Projekta registracije nekretnina, koji ima fokus na tehnički aspekt, CILAP je orijentiran na institucionalni dio, kao što je jačanje i razvoj institucija i poslovnih procesa zemljišne administracije, ljudskih resursa, obrazovanje i obuku u korištenju modernih tehnologija premjera, razvoj pravnog okvira, sustava za procjenu vrijednosti nekretnina i zemljišta, IT razvoj i sustav digitalnog arhiva. Ovi ciljevi i koncepti imaju svoje podrijetlo u potrebama interesnih skupina i korisnika u zemljišnoj administraciji.
Aktivnosti na projektu su organizirane kao suradnja između Lantmäterieta i dvije uprave za geodetske i imovinskopravne poslove u Bosni i Hercegovini. Suradnja je zasnovana na razmjeni znanja i iskustava između službenika s jednakim odgovornostima u Švedskoj i BiH, s ciljem da se izgradi kapacitet za razvoj efikasne zemljišne administracije.
U okviru Godišnjeg radnog i vremenskog plana projekta za 2013. godinu, u iduća tri mjeseca planirano je da se održi devet radionica, odnosno seminara koji se odnose na svih sedam komponenti projekta.
Ostale aktivnosti uključuju dva studijska posjeta relevantnim europskim i regionalnim javnim i privatnim institucijama uključenim u procese zemljišne administracije.
Tijekom srpnja radna skupina za procjenu vrijednosti nekretnina će posjetiti Sloveniju. Glavni cilj studijskog posjeta je upoznavanje članova radne skupine sa slovenskim sustavom procjene nekretnina i korištenja sustava masovne procjene.
U skladu s planiranim aktivnostima predstoji i studijski posjet Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu u okviru komponente 7 “Digitalni arhiv”. Republički geodetski zavod u Beogradu je razvio digitalni arhiv uz pomoć Lantmäterieta, Statens Kartverka i iz sredstava projekta Svjetske banke.
Također, na osnovi dogovora s prve održane radionice u okviru komponente 6 “Razvoj IKT”, 16. 7. 2013. godine ujedno će biti organiziran posjet radne skupine koja će se baviti tehničkim (razvojnim) pitanjima intraneta web-odjelu Zavoda, koji je uspješno razvio intranet u suradnji s Lantmäterietom u okviru institucije.

Natrag