NAJAVA NADZORNE MISIJE SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

NAJAVA NADZORNE MISIJE SVJETSKE BANKE

20.04.2020 16:48

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne misije održati online sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od 20.-27. aprila 2020. godine a sve u svrhu procjene napretka realizacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS će predstaviti dosadašnje aktivnosti implementirane u okviru tekućeg projekta a razgovarati će se i o uticaju epidemije COVID-19 na provedbu projektnih aktivnosti.

Također će biti predstavljene aktivnosti i opseg zadataka u sklopu dodatnog finansiranja, za koji se očekuje efektivnost i početak nakon sprovođenja domaćih procedura odobravanja od strane nadležnih institucija.

Natrag