Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2024

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) boravili su od 15. do 16. aprila 2024. godine u studijskoj posjeti...

Ugovori o angažmanu pet konsultanata za DELEF projekat su potpisani u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

Na temelju člana 23. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

 Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni...

Na osnovu člana 71.Zakona o premjeru i katastru nekretnina(„Službeni list SRBIH,broj 22/84,12/87,26/90 i 36/90“ i „Službeni list R Bih...

Dana 26. i 27.03.2024. godine, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetili su predstavnici Svjetske Banke radi finalnih...

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru švedskog DELEF projekta, na Jahorini je u periodu od 19. do 21. marta 2024. godine održana radionica...

Redovita godišnja Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji...

U duhu obilježavanja Svjetskog dana geodeta, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućuje najsrdačnije čestitke svim...

Konferencija pod naslovom „Treba nama preko 2024“ održana je u Mostaru dana 15. februara 2024. godine u organizaciji Studentskog zbora...

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Agencije za zemljišnu upravu i kartografiju Holandije (Kadaster) u...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u...

Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije (AREC) organizirala je jubilarnu 5. Konferenciju „Dan nacionalne infrastrukture prostornih...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNK,...

Dana 13. februara 2024. U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana je četrdeseta sjednica Vijeća za IPP...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i predstavnika Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo je održan...

Projekt menadžerica iz LANTMÄTERIET-a, švedske agencije za kartiranje, katastar i registraciju zemljišta, gđa Jenny Svennewall, posjetila je...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktor Agencije za reviziju privatizacije u...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nedavno je uspješno zaključila proces javne nabavke usluga za dorade informacionih...

U prostorijama Ambasade Kraljevine Švedske u Sarajevu je 16.01.2024.godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...