Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2023

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”,...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list...

Dana 19.12.2023. godine održana je trideset deveta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Željka Obradovića i zamjenice ministra za...

Svečana promocija diplomanata građevine, diplomanata arhitekture i urbanizma, diplomanata geodezije i geoinformatike, magistranata...

Na prijedlog Vijeća za Infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH) i koordinacionog tijela IPP FBiH, Federalne uprave za...

Zahvaljujući dugogodišnjoj uspješnoj saradnji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i Državne geodetske uprave...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u proteklom periodu organizirala i provela tri ciklusa edukacija: osnovni, napredni i...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Jajce je održan u prostorijama Uprave...

U okviru planiranih aktivnosti projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, Federalna uprava za geodetske i imovinsko –...

Direktor Uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Goran Brkić održali su sastanak sa direktorom Agencije za reviziju...

Načelnik općine Ilijaš gosp. Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar gđa....

Sastanak predstavnika Uprave na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem, te predstavnika Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu-...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i predstavnika općine Čitluk je održan u prostorijama općine...

Kako što je zainteresovana javnost već ranije sigurno upoznata oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila su tekst Nacrta zakona o...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Sl. list SR BIH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Sl. list R BiH", broj: 4/93,...

Sastanak direktora Uprave gosp. Željka Obradovića i generalnog direktora Elektroprivrede BiH gosp. Sanela Buljubašića je održan u prostorijama...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“...

U okviru implementacije donatorskog projekta DELEF, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i Republičke uprave...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“...

Konferencija "4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Bosanske Krupe je održan u prostorijama uprave...

U cilju izgradnje kapaciteta u oblasti Infrastrukturnih prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH), Federalna uprava za...

Obavještavamo sve učesnike četvrte po redu konferencije „Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“, koja se...

Radionica sa ciljem detaljnog definisanja projektnih aktivnosti i detaljnog plana rada za 2024. godinu je održana u periodu od 09. do 12.10.2023....

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”,...

U Banjoj Luci je 10.10.2023. godine održan kick off sastanak vezan za početak implementacije DELEF projekta (Digitalno unapređenje upravljanja...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u...

Sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, delegacije Evropske unije u BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva komunikacija...

Redovni V. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini je održan u organizaciji Geodetskog društva Herceg Bosne (GDHB) od 27. do 29. septembra u...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Bosansko Grahovo je održan u...

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić je sa saradnicima boravio u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, kao koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH,...

Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić i savjetnik ministra Goran Lulić su boravili u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i...

15. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka pod nazivom „Napredne tehnologije u integraciji geoprostornih i...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH –...

Dana 30.08.2023. godine održana je trideset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44....

Vlada Kraljevine Švedske putem uprave za mapiranje i katastar - Lantmäteriet dugi niz godina pomaže zemljama regiona Zapadnog Balkana pri...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44....

Direktor uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Sead Hadžić su posjetili općinu Kladanj 12.7.2023. godine i održali...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH –...

Dana 26.06.2023. godine održana je trideseta šesta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Direktor Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, gosp. Antonio Šustić sa svojim saradnicima je posjetio Federalnu upravu za geodetske i...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 12. juna 2023. godine održali sastanak sa predstavnicima Socijalne Misije...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu Plana edukacija za 2023. godinu organizovala dvodnevnu radionicu za...

Dana 08.06.2023. godine u Sarajevu je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi,...

Nacionalni dan Kraljevine Švedske (06.06.), najveći državni praznik i dan velikog ponosa građana Kraljevine Švedske je obilježen 7. juna...

Dana 02.06.2023. godine u Mostaru je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi,...

Sedmica učenja o procjeni vrijednosti nekretnina održana je u Seoulu, Republika Južna Koreja, od 22. do 26. maja 2023. godine, a organizovana je...

Predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, pomoćnik direktora gospodin Sead Hadžić je u sklopu međunarodne...

Vanredna generalna skupština EuroGeographics-a za 2023. godinu je održana 25.05.2023. godine putem online platformi za komunikaciju a...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Sastanak predstavnika  Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Ministarstva za građenje, prostorno...

Sa zadovoljstvom obavještavamo sve korisnike geodetskih i katastarskih podataka Federalne geodetske uprave da je uspješno završen projekat...

U Gradačcu je 06.05.2023. godine organizovana skupština udruženja „GEODET“ Tuzla u sklopu koje je održana i edukacija Federalne uprave za...

U svom 14. izdanju, Geospatial World Forum (GWF) je konferencija za profesionalce angažovane u oblasti geoprostornih podataka i srodnim sektorima....

Nakon četiri godine Hrvatsko geodetsko društvo je ponovo organizovalo tradicionalne dvadesete po redu Dane hrvatskih geodeta u Segetu...

Radionica pod nazivom „Uloga geoprostornih podataka u podršci prilagođavanju klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od katastrofa“ je...

Dana 25.04.2023. godine održana je trideseta peta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Studenti dodiplomskog studija fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru su 20.4.2023. godine zajedno sa svojim...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 19. aprila 2023. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme....

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je 19.04.2023. godine potpisan Ugovor o pružanju usluga razvoja...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH –...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Regionalna radionica u okviru Spatial II projekta s ciljem jačanja profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu na području Zapadnog...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Trinaesta sjednica Radne grupe za zemljišnu administraciju je održana u Ženevi, Švicarska 04. i 05.04. 2023. godine. Održane su prezentacije o...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Kosovske katastarske agencije otputovali su na studijsko putovanje i...

Direktor Federalne uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnik gosp. Sead Hadžić posjetili su općinu Kiseljak 29.3.2023. godine i razgovarali sa...

Radni sastanak u okviru detaljnog definisanja obima projektnih aktivnosti u sklopu faze odobravanja novog projekta donatorske podrške Kraljevine...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Čitluk je održan u prostorijama uprave...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Redovna Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine...

Evropsko vijeće geodeta ( The Council of European Geodetic Surveyors–CLGE) je zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a...

Sastanak glede stepena realizacije projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije na području grada Mostara je održan u prostorijama...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Kladanj je održan u prostorijama uprave...

Godišnji ugovor za obnovu premjera na području općine Ilidža (k.o. Blažuj, Osijek, Butmir i Hrasnica) je potpisan u prostorijama Federalne...

Novi Katalog metapodataka IPP FBiH je pušten u rad 6.3.2023. godine. Naime, u prethodnom je periodu aktivnim radom Federalne uprave za geodetske i...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za agropedologiju....

Dana 22.02.2023. godine održana je trideset četvrta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 22. februara 2023. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme....

Direktor Federalne uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici gosp. Sead Hadžić i gosp. Goran Brkić posjetili su općinu Grude 17.2.2023....

Zajednički sastanak predstavnika  Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Kupres je održan dana 16.2.2023. godine...

Direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Sead Hadžić boravili su...

Učenici Srednje građevinsko - geodetske škole u Sarajevu su 13.2.2023. godine zajedno sa svojim nastavnicama posjetili Federalnu upravu za...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Gornji Vakuf/Uskoplje je održan u prostorijama Uprave...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list...

Sastanak glede stepena realizacije projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije na području grada Mostara je održan u prostorijama...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90, "Službeni list R BiH"...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srednjobosanskog...