Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2022

Dana 20.12.2022. godine održana je trideseta treća sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U organizaciji Geodetskog Društva Herceg Bosne u Livnu je 02. 12.2002. godine održana edukacija „Izlaganje podataka premjera i katastarskog...

U okviru planiranih aktivnosti projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, Federalna uprava za geodetske i imovinsko –...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

Službena ceremonija povodom završetka projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - IPP...

Dana 17.11.2022. godine je održana trideset druga sjednica Vijeća IPP FBiH u okviru konferencije “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka...

Završni sastanak u okviru donatorskog projekta regionalne saradnje je održan u prostorijama Norveške uprave za katastar i mapiranje u Oslu,...

Konferencija "3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Predstavnici Svjetske Banke su u okviru nadzorne misije implementacije projekta Registracije nekretnina – Dodatno finansiranje (RERP AF) boravili...

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SRBiH“, br. 14/78, 12/87 i 26/90; „Službeni list RBiH“,...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan zajednički sastanak na kojemu su učestvovali direktor Uprave...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu Plana edukacija za 2022. godinu organizovala dvodnevnu radionicu za...

Dana 18.10.2022. godine održana je trideset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove kao koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH...

Međunarodna konferencija povodom obilježavanja 95 godina postojanja Geodetske uprave i 75 godina od prvog premjera na teritoriju Sjeverne...

U Mostaru je 11.10.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za...

U Sarajevu je 5.10.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za...

U Sarajevu je 4.10.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za...

Zajednički sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, Lantmäteriet-a i Ambasade Kraljevine Švedske je održan u prostorijama Federalne...

14. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka je održana u Laškom i Velenju od 20. do 22.9.2022. godine u...

Kongres Međunarodne federacije geodeta (International Federation of Surveyors – FIG) održan je u Varšavi, Poljska, u periodu od 11. 9. do 15....

U Jajcu je 8.9.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

U Tuzli je 7.9.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, direktora gosp. Željka Obradovića i pomoćnika...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

U sklopu nastavka implementacije projekta „Obnove premjera na području općine Ilidža“ i Sporazuma o zajedničkom finansiranju javne nabavke,...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem GNSS opreme. Okvirni sporazum su potpisali...

Dana 30.08.2022. godine održana je trideseta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na...

Radionica sa ciljem detaljnog definisanja obima projektnih aktivnosti je održana u periodu od 21. do 25.08.2022. godine u Gavle-u (Kraljevina...

U prostorijama Gradske uprave Grada Mostara održan je sastanak direktora Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željka...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je 28.07.2022. godine održan radni sastanak direktora Federalne uprave...

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su na sjednicama održanim 26....

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović, direktor, gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 19.7.2022. godine održan sastanak predstavnika Uprave sa predstavnicima...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove je održan sastanak između predstavnika Uprave i Arhiva Federacije BiH....

U srijedu 06.07.2022. godine je održan sastanak predstavnika općine Ilidža i Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su potpisani ugovori za usklađivanje podataka između katastra i...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a...

U saradnji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Geodetskog fakulteta sa Univerziteta u Zagrebu urađena je analiza uticaja...

Dana 21.06.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su...

U prostorijama Federalne geodetske uprave je 21.6.2022. godine održan sastanak predstavnika Uprave, gosp. Željka Obradovića, direktora i gosp....

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove je održana regionalna radionica ” Geodetska infrastruktura i prijelaz na nove referentne sisteme” u...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44....

U okviru CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), čiji je cilj izgradnja...

Prezentacija dokumenta “Studija izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Federacije BiH“ je...

Tokom održane Generalne skupštine Eurogeographicsa u Sarajevu je izabran i novi Upravni odbor za naredne dvije godine. Izuzetna nam je čast objaviti da je jedan od članova...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 25. maja 2022. godine održan sastanak povodom početka realizacije projekta “Izrada digitalnih...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 19. maja 2022. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme. Predmetna oprema je osigurana iz...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 19.05.2022. godine potpisani ugovori za usklađivanje podataka između katastra i zemljišne knjige...

Redovna Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine tradicionalno okuplja...

Konferencija za štampu o provedbi i aktivnostima RERP AF projekta je održana u sjedištu Vlade Fedracije BiH u Sarajevu 10.5.2022. godine. Učestvovali su federalni ministar...

U okviru Geospatial World Forum 2022. (GWF 2022) je održan predkonferencijski trening program na temu «Geoprostorna infrastruktura znanja i evolucija ekosustava subjekata»...

Delegacije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Grada Mostara i Kantonalnog ministarstva pravde su posjetila obnovljene prostorije zemljišnoknjižnog...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktora gosp. Željka Obradovića te pomoćnika direktora gosp. Denisa Tabučića i gosp....

Dana 14.04.2022. godine na redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena je Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje...

Redovna godišnja Generalna skupština Eurogeographicsa će se održati u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu od 15. do 17.5.2022. godine. Ovogodišnji domaćin skupštine je...

Dana 19.04.2022. godine održana je dvadeset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali...

Nakon što su predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne nadzorne misije...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem i predstavnika općine Kladanj na čelu sa...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 04. aprila 2022. godine u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke u okviru nadzorne...

Učenici Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca u Mostaru su 1.4.2022. godine zajedno sa svojim nastavnicima posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

Dana 31. marta održan je webinar na temu „Nacionalni portali infrastrukture prostornih podataka za široku upotrebu“ organizovan od strane EuroGeographics-a. Webinar je...

Hrvatsko geodetsko društvo u saradnji s Državnom geodetskom upravom, Geodetskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije te pod...

Učenici Srednje građevinsko - geodetske škole u Tuzli su 25.03.2022. godine zajedno sa svojim nastavnicima posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

U sklopu CILAP projekta, komponente 1, održana je radionica u Banja Luci u periodu 21-23.03.2022.godine. Tema radionice bila je “UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog...

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 16.03.2022. godine izvršena primopredaja različitih vrsta topografskih karti i kompjuterske...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH...

Dana 23.02.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Arhiva Federacije BiH je održan u prostorijama uprave 22.2.2022. godine. Na sastanku je...

Opća skupština EuroGeographicsa – evropske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i...

Jednodnevna edukacija na temu finansijskog upravljanja, kontrole i obaveza implementiranja FUK-a je održana u prostorijama Federalne geodetske uprave 9.2.2022. godine....

U Banja Luci je 02.02.2022. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u...

Zajednički sastanak predstavnika dvaju entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je održan u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne...

Predstavnici Federalne geodetske uprave, gosp. Željko Obradović, direktor i pomoćnici direktora mr. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, posjetili su 21. januara 2021....

Dana 19. januara 2022. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) posjetila je grupa studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku zajedno sa...

Ravnatelj Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici ravnatelja gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić posjetili su 20. siječnja 2022. godine...

U organizaciji Eurogeographics-a dana 19. januara 2022. godine održan je webinar za predstavnike (direktore) katastarskih i kartografskih agencija. Tema webinara je bila...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 12. januara 2022. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme. Predmetna oprema je osigurana iz...