Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2022

Redovna Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine tradicionalno okuplja...

Konferencija za štampu o provedbi i aktivnostima RERP AF projekta je održana u sjedištu Vlade Fedracije BiH u Sarajevu 10.5.2022. godine. Učestvovali su federalni ministar...

U okviru Geospatial World Forum 2022. (GWF 2022) je održan predkonferencijski trening program na temu «Geoprostorna infrastruktura znanja i evolucija ekosustava subjekata»...

Delegacije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Grada Mostara i Kantonalnog ministarstva pravde su posjetila obnovljene prostorije zemljišnoknjižnog...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktora gosp. Željka Obradovića te pomoćnika direktora gosp. Denisa Tabučića i gosp....

Dana 14.04.2022. godine na redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena je Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje...

Redovna godišnja Generalna skupština Eurogeographicsa će se održati u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu od 15. do 17.5.2022. godine. Ovogodišnji domaćin skupštine je...

Dana 19.04.2022. godine održana je dvadeset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali...

Nakon što su predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne nadzorne misije...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem i predstavnika općine Kladanj na čelu sa...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 04. aprila 2022. godine u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke u okviru nadzorne...

Učenici Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca u Mostaru su 1.4.2022. godine zajedno sa svojim nastavnicima posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

Dana 31. marta održan je webinar na temu „Nacionalni portali infrastrukture prostornih podataka za široku upotrebu“ organizovan od strane EuroGeographics-a. Webinar je...

Hrvatsko geodetsko društvo u saradnji s Državnom geodetskom upravom, Geodetskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije te pod...

Učenici Srednje građevinsko - geodetske škole u Tuzli su 25.03.2022. godine zajedno sa svojim nastavnicima posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

U sklopu CILAP projekta, komponente 1, održana je radionica u Banja Luci u periodu 21-23.03.2022.godine. Tema radionice bila je “UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog...

Projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne nadzorne misije održati sastanke sa predstavnicima institucija zemljišne administracije Bosne i Hercegovine u periodu od...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 16.03.2022. godine izvršena primopredaja različitih vrsta topografskih karti i kompjuterske...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH...

Dana 23.02.2022. godine održana je dvadeset sedma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Arhiva Federacije BiH je održan u prostorijama uprave 22.2.2022. godine. Na sastanku je...

Opća skupština EuroGeographicsa – evropske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i...

Jednodnevna edukacija na temu finansijskog upravljanja, kontrole i obaveza implementiranja FUK-a je održana u prostorijama Federalne geodetske uprave 9.2.2022. godine....

U Banja Luci je 02.02.2022. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u...

Zajednički sastanak predstavnika dvaju entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je održan u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne...

Predstavnici Federalne geodetske uprave, gosp. Željko Obradović, direktor i pomoćnici direktora mr. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, posjetili su 21. januara 2021....

Dana 19. januara 2022. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) posjetila je grupa studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku zajedno sa...

Ravnatelj Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici ravnatelja gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić posjetili su 20. siječnja 2022. godine...

U organizaciji Eurogeographics-a dana 19. januara 2022. godine održan je webinar za predstavnike (direktore) katastarskih i kartografskih agencija. Tema webinara je bila...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 12. januara 2022. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme. Predmetna oprema je osigurana iz...